Vanaf 1 januari 2017 is de wetgeving veranderd voor fietsen met elektrische trapondersteuning met een maximale snelheid tussen de 25 km en de 45 km per uur. Door nieuwe Europese en Nederlandse regels is de speed-pedelec vanaf deze datum voor de wet een bromfiets in plaats van een snorfiets.

Dit heeft een aantal gevolgen voor het gebruik en bezit van een speed-pedelec:

 

 • U moet verplicht een helm dragen

een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) dragen

Een helm die voldoet aan NTA 8776 lijkt op een fietshelm, maar is berekend op hogere valsnelheden en beschermt een groter deel van het hoofd. In vergelijking met een fietshelm biedt de helm met name meer bescherming voor de slapen en de achterkant van het hoofd.

Om de helm te herkennen of deze  voor een speed-pedelec is in de helm een  keuringsmerk aangebracht, zoals terug te vinden in NTA 8776 Annex . 

 

 • U heeft een bromfietskenteken (gele kentekenplaat) nodig voor uw speed-pedelec

 

 • Voor het rijden op een speed-pedelec gelden de verkeersregels voor bromfietsen

Voor een speed-pedelec gelden de volgende maximumsnelheden:

 • Op de rijbaan 45 km/u.
 • Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u.
 • Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

 

 • U moet een verzekering hebben tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA)

 

Waarom deze nieuwe regels?

Met de nieuwe regels wil de overheid de veiligheid op de weg verbeteren. Door de gele kentekenplaat zien andere weggebruikers meteen dat ze met een voertuig van doen hebben dat 45 km/u kan rijden en niet met een elektrische fiets die tot en met 25km/u rijdt. Dat zorgt voor een grotere herkenbaarheid.

 

Wat gaat er veranderen?

De meeste speed-pedelecs die voor 1 januari 2017 zijn aangeschaft, hebben een blauwe (snorfiets) kentekenplaat. Als uw speed-pedelec bij de RDW is geregistreerd, krijgt u in januari 2017 een informatiebrief van de RDW. Daarin informeert de RDW eigenaren van speed-pedelecs over de nieuwe regels. Als uw speed-pedelec een blauwe snorfietskentekenplaat heeft, krijgt u in de periode tussen 1 mei en 17 juni 2017 automatisch een gele bromfietskentekenplaat. En kort daarna het nieuwe kentekenbewijs. Het omwisselen is kosteloos. Uiterlijk 1 juli 2017 moeten alle speed-pedelecs een gele kentekenplaat hebben. Zolang u de gele kentekenplaat nog niet in uw bezit heeft, gelden de oude regels van de snorfiets nog.

 

Samenvattend moet u dus:

 • minimaal 16 jaar zijn;
 • minimaal een bromfietsrijbewijs (type AM) hebben;
 • een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) dragen. 
 • een gele bromfietskentekenplaat achterop uw speed-pedelec hebben;
 • voor uw speed-pedelec een verzekering hebben voor wettelijke aansprakelijkheid (WA);
 • op het fiets/bromfietspad rijden (of op de rijbaan). U mag dus niet op het fietspad rijden;
 • het kentekenbewijs altijd bij u hebben.